Kommuner som satsar på vindkraft ska få dela på statliga miljoner

Kommuner som investerar i vindkraft ska få ekonomiskt stöd i efterhand.

Så hoppas regeringen öka vindkraftsetableringarna och omställningen till mer förnybar energi.

Regeringen ger Energimyndigheten uppdraget att varje år fördela 70 miljoner kronor till kommuner som installerar vindkraft. Ju mer som tas i drift i en kommun under ett år, desto större blir ersättningen i efterhand. Stödet ska snabba på omställningen till ett förnybart energisystem, som regeringen vill ska trappas upp......

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-12-21

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/kommuner-som-satsar-pa-vindkraft-ska-fa-dela-pa-statliga-miljoner-6890404

Annonser