Åtgärder ska få stora byggbolag att betala snabbare

Många svenska stora företag betalar sina fakturor för sent – långt efter 30 dagar. Men nu finns det hopp om att betal­ningstiderna kommer att kortas. Regeringen engagerar sig.

Problemet är välkänt sedan många år och spänner över en rad branscher, även byggsektorn, där även maskinentreprenörer har drabbats av sena utbetalningar. Och problemet är extra tydligt hos större byggföretag, som oftare än mindre byggfirmor slarvar med att betala sina fakturor.

För att få till en förändring har det från regeringshåll genom åren gjorts några tafatta försök att sätta press på företag som satt i system att betala sina fakturor långt efter 30 dagar. Men betalningstider på upp till 120 dagar förekommer, vilket förstås kan ställa till rejäl oreda för ett mindre företags likviditet.

Det senaste försöket att få till en ändring är signerad närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som i december 2016 hotade med lagstiftning för att tvinga fram kortare betalningstider.

Samtidigt tyckte han, för att undvika lagstiftning, att näringslivet frivilligt erbjöds att korta betaltiderna. Och nyligen, i slutet av oktober 2017, gav det resultat när tretton svenska storbolag berättade att de ska ta fram en hederskod för att korta betalningstiderna till 30 dagar till sina leverantörer. Bland företagen finns Skanska, som har en rad maskinentreprenörer som underentreprenörer........

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-01-18
 

Källa: https://maskinentreprenoren.se/atgarder-ska-fa-stora-byggbolag-att-betala-snabbare/

Annonser