Ljust stämningsläge trots svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstenäringarna

Barometerindikatorn föll från 112,0 i december till 110,2 i januari, men pekar fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

Efter att ha fallit två månader i rad var konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet i stort sett oförändrad i januari. Nivån pekar, trots de senaste månadernas nedgång, på ett betydligt starkare läge än normalt......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-01-25

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-01-25-ljust-stamningslage-trots-svagare-signaler-fran-tillverkningsindustrin-och-tjanstenaringarna.html

Annonser