Startskott för 850 bostäder i Hyllie

I höstas tog fastighetskontoret fram programmet Markanvisning Hyllie 2017 med målet att tilldela nya markreservationer för byggnation av 850 bostäder och två parkeringshus. Det presenterades som en öppen inbjudan för att ge fler möjlighet att medverka i den fortsatta utvecklingen av Malmös södra centrum. Utvärderingen av intresseanmälningar från 40 olika aktörer har resulterat i ett urval av 16 stycken som får markreservationer med tekniska nämndens godkännande.   

– Gensvaret ger en bra bild av hur byggaktörerna tänker och vad de vill göra. Den speglar stadens ambition att arbeta för hållbar utveckling ur alla perspektiv och med en större medvetenhet om den sociala dimensionen. Det är tydligt att vi bygger ett helt Malmö tillsammans, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande, i ett pressmeddelande.....

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-01-25

Källa: http://www.byggvarlden.se/startskott-for-850-bostader-i-hyllie-119598/nyhet.html

Annonser