Noll lass på tippen gav hållbarhetspris

När Skanska fick i uppdrag att bygga infrastrukturen till det nya bostadsområdet Västra Eriksberg i Skellefteå bestämde sig arbetschef David Nordberg för att återanvända så mycket av massorna som möjligt. Det slutade med att inte ett enda lass behövde deponeras.

Totalt i hela projektet har 41 000 kubikmeter schaktmassor hanterats. En del av detta har använts internt inom projektet, mycket har sålts till de fastighetsägare som bygger husen i området och en del har sålts till andra anläggningsprojekt i Skellefteå.....

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-01-25

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/56087/noll-lass-pa-tippen-gav-hallbarhetspris.html

Annonser