Låg moms på bostadshyror kan bli verklighet

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag som ger medlemsstaterna större frihet att fastställa skattesatser för moms. Det öppnar för en låg moms på bostadshyror på sikt.

Kommissionens förslag innebär att varje medlemsstat kommer att kunna fastställa upp till fyra olika skattesatser under normalskattesatsen, som i Sverige är 25 procent.

Samtidigt avskaffas den nuvarande förteckningen över varor och tjänster på vilka reducerade skattesatser får tillämpas. I stället införs en ny förteckning över produkter på vilka normalskattesatsen alltid ska tillämpas.....

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-01-25

Källa: https://www.sabo.se/lag-moms-pa-bostadshyror-kan-bli-verklighet/

Annonser