I dag startar Boverkets jakt på 50 nya chefer och experter

Boverket växer och behöver anställa 50 nya chefer och experter i Karlskrona och i Malmö under 2018. Det är bland annat stora satsningar på arkitektur för hållbara samhällen och ett nytt regeringsuppdrag om bostäders inomhusmiljö som gör att myndigheten växer.

Boverket i Karlskrona, som är den nationella expertmyndigheten inom planering, byggande och boende, har i dag 250 anställda. 50 nya tjänster innebär den största förändringen på Boverket sedan myndigheten bildades 1988........

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-01-26

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/dag-startar-boverkets-jakt-pa-50-nya-chefer-och-experter/

Annonser