Elsäkerheten i bostäder utreds

Elfel ligger bakom 500 bränder, eller en tiondel av bostadsbränderna varje år.  Nu ska Elsäkerhetsverket gå till botten med varför bränderna uppstår.

Bristande underhåll av elanläggningar och dåliga reparationer är några vanliga orsaker till elolyckor i bostäder. Elfelen kan leda till elchocker och ligger bakom cirka 500 bränder i villor och lägenheter varje år, enligt siffror från MSB.

Elsäkerhetsverket vill därför skaffa sig en tydligare bild av hur olika faktorer påverkar elsäkerheten.

– Vi har en nollvision för bränder och olyckor som orsakas av elfel. Förhoppningen är att utredningen ska visa om vi behöver förändra något för att nå visionen – till exempel införa nya regler eller göra informationsinsatser, säger Magnus Karlsson, elinspektör på Elsäkerhetsverkets analysavdelning........

 

Källa:
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-01-26

Källa: http://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2018/januari/elsakerheten-i-bostader-utreds/

Annonser