Utbildning viktigast för att klara infrastrukturen

För att klara utmaningarna i infrastrukturen fram till 2030 krävs utbildning, ny teknik och att branschen lär sig överföra erfarenheter mellan projekt. Det konstaterades på ME:s Stora Infradag.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg konstaterade att Sverige i dag har en bred tillväxt, men för att upprätthålla det krävs bland annat utbyggnad av infrastruktur och bredband. Det största hindret för att klara det är kompetensförsörjning.

– Det går inte att tro att vi kan bygga en bra yrkesskola utan branschmedverkan. Vi kan hjälpa till med finansieringen, men ni i branscherna måste gå före. Här tycker jag att Maskinentreprenörerna leder utvecklingen genom att konsekvent arbeta med utbildning och skolor i hela landet. Jag önskar verkligen att fler branscher kunde följa det exemplet, sa Mikael Damberg.

Han underströk även att det krävs mer innovation när det gäller infrastrukturbyggande.......

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-01
 

Källa: https://maskinentreprenoren.se/2496-2/

Annonser