Svenska bolag går vidare med fossilfri stålsatsning

Storföretagen LKAB, SSAB och Vattenfall går vidare med sina planer på en stålproduktion som inte släpper ut koldioxid. Nu inleds planeringen för en pilotanläggning i norra Sverige.

Bolagens planer på koldioxidfri stålproduktion tillkännagavs i april 2016. Det handlar om att använda vätgas, producerad från vatten med hjälp av elektrolys, i stället för kol i masugnarna.

De tre bolagen har sedan 2016 arbetat med en förstudie under projektnamnet Hybrit, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology. Nu är den färdig......

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-02

Källa: https://www.nyteknik.se/industri/svenska-bolag-gar-vidare-med-fossilfri-stalsatsning-6896333

Annonser