Inbrott på byggarbetsplatser har ökat med 56 % på fyra år

Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att inbrott på byggarbetsplatser i Sverige ökat med 56 % sedan 2013. Antalen anmälda inbrott på byggarbetsplatser under 2017 uppgick till 5 444 st.

Under 2017 har det i media skrivits en hel del om stölder på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Stölder och skadegörelse på byggarbetsplatser kostar varje år miljontals kronor. De medför dessutom komplikationer i form av förlorade arbetsredskap och leveransförseningar, vilket kan leda till produktionsavbrott. Men mycket av dagens skadegörelse och stölder skulle kunna undvikas genom förebyggande arbete och tydliga rutiner.

 - Det finns studier som visar att en arbetsplats som ligger nära stora vägar och/eller är skyddat från insyn, löper större risk att utsättas för inbrott. En byggarbetsplats som dessutom har dålig belysning, dålig skyltning om larm, svagt skydd i form av dåliga stängsel och lås ligger i högriskzonen för att råka ut för stöld, konstaterar Lina Nilsson rådgivningsexpert SSF Stöldskyddsföreningen........

 

Källa: kylavarme.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-02

Källa: http://www.kylavarme.se/

Annonser