Stark byggkonjunktur i Norden: ”Stor brist på yrkeserfaren personal”

Byggkonjunkturen i Norden går fortsatt starkt. Finland och Island är de två nordiska länderna som utmärker sig mest. Bristen är stor på arbetskraft med yrkeserfarenhet i hela Norden.

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Bygginvesteringarna väntas fortsätta uppåt 2018, även om det är en lägre ökningstakt än tidigare.
Det visar Sveriges Byggindustriers rapport "Nordisk byggkonjunktur 2017–2018". Enligt rapporten är det framför allt de offentliga investeringarna på lokal- och anläggningssidan som driver på tillväxten........

Källa: http://www.byggnadsarbetaren.se/2018/01/stark-byggkonjunktur-i-norden-stor-brist-pa-yrkeserfaren-personal/

Annonser