Byggbasen, sök allt inom bygg, el, vvs, kyl, vent, mark, väg mm

Boverket föreslår klimatdeklaration

Byggbranschen orsakar betydande koldioxidutsläpp och fler byggföretag måste bli medvetna om hur det egna arbetet påverkar. Därför föreslår nu Boverket på regeringens uppdrag, i en rapport, att det blir krav på klimatdeklaration av byggnader.

– Det här är ett första steg mot att få företag att göra förbättringar i sitt klimatarbete, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket.

I dag finns det inte någon lag i Sverige som ställer krav på redovisning av vilka material som har använts vid uppförandet av en byggnad. Byggreglerna ställer krav på energihushållning i den färdiga byggnaden, men utsläppen av växthusgaser från byggnaden regleras inte, varken under byggskedet eller under användningsskedet. Detta trots att nybyggnad alltså genererar stora koldioxidutsläpp.......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-02

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/boverket-foreslar-klimatdeklaration-26255

Annonser