Inget ROT-avdrag för täthetsprovning

En täthetskontroll för att söka efter läckor i småhus är inte berättigad till ROT-avdrag. Det slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast i en vägledande dom.

En småhusägare ville åtgärda brister i isoleringen som uppkommit vid en omfattande renovering och tillbyggnad.

För att säkerställa att åtgärderna är fackmannamässigt utförda skulle ett annat företag därefter genomföra en täthetskontroll.

Småhusägaren begärde ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om den planerade täthetskontollen kunde ses som ROT-arbete.

Skatterättsnämnden sa nej och motiverade att en restriktiv tillämpning ska göras av ROT-avdraget och att det framgår av förarbetena att endast åtgärder som kan ”hänföras till byggnadsarbeten i vanlig bemärkelse” ska ge rätt till ROT-avdrag.

Nämnden pekade också på att inte alla tjänsteleverantörer i byggkedjan ska omfattas av skattereduktionen........

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-09

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/inget-rot-avdrag-for-tathetsprovning/

Annonser