Vem ansvarar för olyckor vid snö och is?

Vintern har anlänt och det är snö i princip hela landet. Mycket snö innebär risker, men vem ansvarar för om snö och is faller ner från taken och skadar någon och vem ansvarar för snöröjning?

Vem som har ansvaret för snöröjning skiljer sig beroende på var man bor. Via kommunernas hemsidor kan man få information om när det är fastighetsägarens ansvar att hålla undan snön och när det är kommunens.

Rent generellt gäller att det som är innanför den egna tomtgränsen ansvarar man alltid själv för.

  • Det är fastighetsägarens ansvar att se till att snö och is skottas ner från taket om det behövs. Fastighetsägaren har också ansvar för att spärra av trottoaren under så att snömassorna inte träffar förbipasserande. Fastighetsägarens ansvar styrs av ordningslagen.
  • Fastighetsägarens ansvar slutar i princip där fastigheten börjar, men fastighetsägaren har även ansvar för smältvatten som rinner ut på gatan från hängrännor på fastighetens tomt.
  • Boverket har regler för hur stora snömängder ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norra delarna av landet till södra delarna....

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-09

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/vem-ansvarar-for-olyckor-vid-sno-och-is/

Annonser