Fortsatt problem med konkurrensen på bygget – få ger anbud

Konkurrensen brister i byggbranschen. Fyra storbolag dominerar kraftigt och få ger anbud på projekt. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket.

Enligt rapporten fungerar konkurrensen väl i landet. I de flesta branscher är det inga större problem. Men det finns ett par sektorer där det ser sämre ut. Och det är bygg- och banksektorn.

Konkurrensverket har genom åren gjort flera kartläggningar av konkurrensen i byggsektorn och då bland annat bostadsbyggandet. Verket har då observerat flera punkter som begränsar konkurrensen. Det har framför allt handlat om ineffektiva och osäkra plan- och byggprocesser, komplicerade byggregler, brist på byggbar mark och otydliga principer för kommunal marktilldelning och att kommunerna ställer olika särkrav på byggprojekt. Enligt årets rapport har konkurrensen förbättras något i byggsektorn, men samtidigt finns det kvar problem.

Konkurrensverket lyfter fram ett par möjliga åtgärder för att förbättra konkurrensen ytterligare. Det handlar om att kommuner ska kunna kräva att tilldelad mark bebyggs inom rimlig tid. På så vis skulle de sätta press på byggherrarna att verkligen dra igång bygget. Andra vägar att gå är ett mer aktivt planarbete där fler färdigarbetade detaljplaner tas fram........

 

Källa: byggnadsarbetaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-15
 

Källa: http://www.byggnadsarbetaren.se/2018/02/fortsatt-problem-med-konkurrensen-pa-bygget-fa-ger-anbud/

Annonser