Sensorer spårar källor till avbrott i elnätet på halva tiden

Uppstartföretaget Exeri har utvecklat en digital teknik för att snabbt upptäcka och lokalisera fel i elnätet. Skellefteå Kraft blir företagets första kund och ska nu testa systemet på en del av sitt nät.

När det uppstår avbrott i elnätet kan det ta många timmar att hitta felet. Nu ska tiden för felsökning kunna halveras, tack vare det nystartade företaget Exeris sensorsystem.

Tekniken innebär att sensorer mäter det elektriska och magnetiska fältet runt elledningen. En del beräkningar sker redan i sensorboxen, sedan överförs informationen via radiosignaler till en central enhet, där ytterligare beräkningar görs utifrån en uppsättning algoritmer....

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-15
 

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/sensorer-sparar-kallor-till-avbrott-i-elnatet-pa-halva-tiden-6898711

Annonser