Stor förändring för byggprogrammet 2019

Yrkesprogrammen ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning, föreslår regeringen.

Från och med den 30 juni 2019 ska alla yrkesprogram på gymnasiet innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet. Regeringen föreslår att programmen ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng för att inte tränga undan yrkeskurserna. Det innebär mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk och engelska, uppger regeringen.

– Yrkesprogrammen är centrala för att vår ekonomi ska kunna fortsätta växa och att vi ska kunna trygga välfärden. Därför måste programmen ge grundläggande behörighet för att fler ungdomar ska välja att gå våra yrkesutbildningar, säger statsminister Stefan Löfven.......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-22

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-forandring-byggprogrammet-2019-26374

Annonser