Kvalitetssäkring av värmepumpar - seminarium

Värmepumpföreningen arrangerar tillsammans med SIS och RISE ett förmiddagsseminarium om hur vi bäst säkerställer kvalitet och regelefterlevnad i värmepumpsbranschen.- Vi hoppas kunna lyfta frågan genom att belysa den ur olika erfarenhetsperspektiv och även peka på ett europeisk kvalitetssäkringssystem, vilket kan vara till stor nytta här, säger Morgan Willis, teknisk expert hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt och målgruppen är alla typer av företag och organisationer som på något sätt berörs frågor kring kvalitet och regelefterlevnad för värmepumpar.........

 

Källa: kylavarme.se

För att läsa vidare, följ nedanstående länk!

2018-02-22

Källa: http://www.kylavarme.se/

Annonser