Sverige kan gå miste om tågmiljarder

Finland och de norrländska länen vill få EU-stöd för att bli en del av Trans-European Transport Networks-nätet (TEN-T). Men svenska regeringen tvekar – något som kan göra att EU gör andra prioriteringar.De norrländska länen och finska regeringen gör ett gemensamt försök att få del av EU-stöd för satsning på tåg.

Det handlar om Botniska korridoren, det vill säga sträckan Stockholm till Helsingfors via Haparanda, samt Luleå till Narvik. Målet är att bli ett av EU:s högst prioriterade järnvägsnät – Trans-European Transport Networks (TEN-T).

Från svenska regeringen är dock intresset svalt och nu finns en risk att pengarna uteblir. Det handlar om miljardbelopp, skriver www.svt.se. Arbetet pågår nämligen parallellt med att svenska regeringen vill investera 700 miljarder i infrastruktur de kommande åren. Men konkurrensen om de pengarna stor.

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-22

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/587093/sverige_kan_ga_miste_om_tagmiljarder#

Annonser