Starkt resultat för byggmaterialhandeln i januari 2018

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 11,5 procent i januari. Efter december månads låga tillväxt startade byggmaterialhandeln året starkt. Försäljningen ökade med 11,5 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Januari i år innehöll en vardag mer än januari i fjol, vilket påverkade byggmaterialhandelns försäljning positivt.

Källa: byggmaterialhandlarna.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-22

Källa: http://www.byggmaterialhandlarna.se/bygg-och-jarnindex/starkt-resultat-for-byggmaterialhandeln-i-januari-2018/

Annonser