Fritt fram fånga sol utan lov

Regeringen föreslår i dag att det inte ska krävas bygglov för att montera solfångare och solcellspaneler ”som följer en byggnads form.
Förenklingen av bygglovsreglerna ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.
De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (S).

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-22

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/fritt-fram-fanga-sol-utan-lov/

Annonser