Mindre optimistiska byggföretag och hushåll

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 3,3 enheter i februari och har därmed minskat med drygt 8 enheter sedan oktober i fjol. Februaritappet förklaras främst av att byggföretagen redovisar något mindre optimistiska anställningsplaner än föregående månad.......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-02-28
 

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-02-27-mindre-optimistiska-byggforetag-och-hushall.html

Annonser