Stensättarutbildning 2018 från ÖSA AB

Stensättarutbildning fortlöper under 2018. Utbildning sker vecka 11,12,15 och 16 i Österbybruk (4 mil norr om Uppsala). Övriga veckor 2018 efter överenskommelse.

Teorin är en liten del av utbildningen där man genom bildberättelser förbereder övningarna i anläggningshallen. Vi går också tillbaka till ritningar på tavlan där vi återanknyter efter utförda moment.

I anläggningshallen utför vi de olika momenten till fullt färdiga arbeten samt besiktningar av dessa.

Pris för en veckas utbildning är 12.500 kronor / person (ex moms).
I priset ingår logi, frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag.

Vi har nu 10 övernattningsplatser på kursgården.

Även skräddarsydda utbildningar inom sten, mark och anläggning för nyanlända.
Kontakta Micke Lundqvist ÖSA AB för vad som ingår i kurskoncepten.

Vi kommer gärna ut till er och presenterar våra utbildningar!

Tel 0295-21655, mobil 070-6949660

E-post osa.ab@telia.com

Österbybruk Sten & Anläggning AB

Källa: http://osagranitbutik.se

Annonser