BoKlok förser alla nya hus med solceller

BoKlok blir första bostadsbyggaren i Sverige med solceller på samtliga nya lägenhetshus. Initiativet är ett samarbete mellan BoKlok och IKEA Group, med målet att göra solenergi tillgänglig för de många människorna. Alla lägenheter som säljs från oktober 2018 och byggs från och med 2019 kommer att utrustas med solceller.

-  Vi är den första bostadsbyggaren som tar steget fullt ut och utrustar alla våra nya lägenhetshus med solceller. Det här är vårt kanske viktigast beslut hittills i BoKloks historia. Och det är bara början, vi vill på sikt att våra kunder ska kunna bli helt självförsörjande på el. Nu kommer våra nya kunder att både få en låg boendekostnad och samtidigt kunna bo och leva hållbart, säger Jonas Spangenberg, VD på BoKlok.....

 

Källa: energi-miljo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-01
 

Källa: http://www.energi-miljo.se/tidningen/branschnytt/boklok-forser-alla-nya-hus-med-solceller

Annonser