Vi måste fortsätta bygga fler bostäder i Sverige

Ny statistik visar att bostadsbyggandet planar ut under senare halvan av 2017. Boverket pekar på att fler bostäder behöver byggas för att räcka till den ökande befolkningen.

Boverket gör som expertmyndighet kontinuerliga analyser och prognoser om utvecklingen på bostadsmarknaden. Nu har myndigheten analyserat bostadsbyggandet under 2017 utifrån de senaste siffrorna från Statistiska Centralbyrån, SCB.

– Vår roll är att ge signaler om utvecklingen av tillgång och efterfrågan på bostäder. Nu ser vi i våra analyser en utplaning av bostadsbyggandet som kan få betydelse för bostadsmarknaden både på lång och kort sikt.........

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-01
 

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/pressrum/presskonferens-vi-maste-fortsatta-bygga-fler-bostader-i-sverige/

Annonser