Rabatt om bygglov handläggs för länge

Regeringen föreslår att bygglovssökande ska få lägre avgift om handläggningen tar för lång tid. Detsamma ska gälla förhandsbesked och startbesked. Ändringarna i plan- och bygglagen är tänkta att leda till effektivare byggande.

– Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta ger även kommunerna vidare incitament att hålla sig inom ramen för gällande tidsfrist, säger bostadsminister Peter Eriksson.....

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-01
 

Källa: https://www.sabo.se/rabatt-om-bygglov-handlaggs-for-lange/

Annonser