Regeringen vill lagstifta om ledningsförnyelse

Det ska bli obligatoriskt för landets kommuner att ta fram förnyelse- och underhållsplaner för VA-system, enligt ett nytt lagförslag från regeringen.

De flesta kommuner jobbar redan idag med förnyelse av ledningsnätet. Behovet är dock fortsatt stort och nu vill regeringen att det i vattentjänstlagen läggs till ett krav på planering av både underhåll och förnyelse. Av den utredning som regeringen gjort  framgår att dagens infrastruktur för produktion och distribution för den allmänna dricksvattenförsörjningen fungerar väl i stora delar av landet och att den i allmänhet inte uppvisar några akuta problem. Utredningen konstaterar dock att underhållet på flera håll är eftersatt och att förnyelsetakten i distributionssystemet generellt sett ligger i underkant av vad som kan bedömas som långsiktigt hållbart.......

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-08

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/56529/regeringen-vill-lagstifta-om-ledningsfornyelse.html

Annonser