Kraftig minskning av företag som utför rot-arbeten sedan sänkningen av avdragsrätten

Sedan avdragsrätten för rot-avdraget sänktes från 50 till 30 procent 2016, har antalet företag som utför rot-tjänster minskat kraftigt. Det framgår av Företagarnas granskning av ny statistik från Skatteverket.

Från 2015 till 2017 försvann 9 344 företag som utför rot-arbeten. Det är en minskning med 14 procent. Trots högkonjunktur har 6 700 heltidsjobb försvunnit sedan 2015. Av dessa försvann 4 500 enbart under 2017. - Tyvärr kommer inte detta besked som någon överraskning. Det har all statistik som presenterats sedan försämringarna trädde i kraft visat. Det blir färre rot-arbeten utförda vilket har slagit mot jobben och det är stor risk att de svarta jobben ökar i samband med detta, säger Glasbranschföreningens vd Erik Haara som vill se politisk handling i frågan.....

 

Källa: gbf.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-08

Källa: http://www.gbf.se/nyheter/kraftig-minskning-av-foretag-som-utfor-rot-arbeten-sedan-sankningen-av-avdragsratten

Annonser