Boverket föreslås leda det svenska arkitekturarbetet

Regeringen föreslår att Boverket ska samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

– Det skulle vara en stor möjlighet för oss och ett naturligt steg i vårt arbete att utveckla framtidens hållbara samhälle, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör.

I propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" utökas Boverkets uppgifter till att även omfatta en funktion för samordning, kompetensstöd och främjande insatser i frågor som rör arkitektur och gestaltad livsmiljö.

– Boverket är just nu i en utvecklingsfas och ska växa under 2018. Vi har fått nya stora uppdrag och kommer att rekrytera flera medarbetare, både till vårt kontor i Karlskrona och till vårt nya kontor i Malmö. Vi tycker därför att det blir särskilt spännande att vi föreslås få ytterligare ett uppdrag, att leda det svenska arkitekturarbetet, säger Anders Sjelvgren.......

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-09

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/boverket-foreslas-leda-det-svenska-arkitekturarbetet/

Annonser