Skyhöga radonhalter på Kungliga slottet

Trots tio års sanering är det farligt att vistas för länge i vissa utrymmen. Vi har resultatet från senaste radonmätningen vid slottet – och det är ingen rolig läsning.

Det Kungliga slottet i Stockholm dras sen länge med stora radonproblem.

Gränsvärdet är 200 Bq/m3 luft. Extremt höga halter på upp till 15 000 Bq/m3 luft uppmättes 2017, trots att radonsaneringar har pågått i över tio år.

– Det stämmer. Ökad ventilation dagtid sänker dock värdena, bekräftar Charlotte Dahn-Gunther på Statens Fastighetsverk, som ansvarar för vård och underhåll av de kungliga slotten.

De extremt höga radonhalterna på över 15 000 Bq/m3 i Kommendantsflygelns källare åtgärdas inte för tillfället, eftersom det är en förrådskällare och ingen arbetsplats, menar hon.

Förklaringen till de höga radonhalterna är att Stockholms Slott, Haga slott och Ulriksdal står på Brunkebergsåsen, en grusås som lätt släpper igenom markens radongas....

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-09

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/mars/hoga-radonhalter-uppmatta-pa-kungliga-slottet/

Annonser