Därför bromsas renoveringstakten

Renoveringsbehovet är enormt. Trots det kommer många jobb aldrig igång – och det finns två starka skäl till det.

Det finns 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. Många av dessa finns inom miljonprogrammen där läget är akut för 300 000 bostäder.

Detta framgår av rapporten Renoveringskompetens som gjorts av Industrifakta på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen och finansierats av SBUF.

Bara fyra procent av bostadsbolagen ser renoveringar i miljonprogrammen som lönsamma på kort sikt. Och flera anser att det aldrig går att räkna hem renoveringarna.

–Vi ska renovera men koncentrerar oss på det nödvändiga, som stambyten, för att det inte ska leda till hyreshöjningar som de boende inte klarar av. Renoveringar av kök får exempelvis de boende själva betala, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Det andra problemet som gör att nödvändiga renoveringar inte kommer till stånd är kompetensbrist. Nyproduktionsprojekt kan ibland vara mer attraktiva för byggarna än renoveringar och ombyggnader. Och byggarnas resurser är begränsade......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-15

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/mars/darfor-bromsas-renoveringstakten/

Annonser