Planer på konstgjord elkraftsö tar form

Ö vid Doggers bankar i Nordsjön ska leverera el från vindkraftverk till fem länder.

Ett internationellt samarbete i Nordeuropa tittar på möjligheten att använda konstgjorda öar som distributionshamnar för el från vindkraftverk till havs. På öarna ska det finnas transformatorer, och eventuellt anläggning för att lagra överskott av el genom att generera vätgas.

Projektet drivs av statliga nederländska elnätsoperatören Tennet. Tennet har fått med sig Energinet i Danmark, Tennet i Tyskland, nederländska Gasunie och Rotterdam hamn........

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-15

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/planer-pa-konstgjord-elkraftso-tar-form-6903828

Annonser