Stort massivträprojekt årets träbygge

Ett av de största någonsin i Norge.

Bostadprojektet Ulsholtveien i området Furuset, i nordöstra delen av Oslo, har fått priset Årets trebyggeri 2017 i Norge.

Samma projekt har tidigare fått det norska arkitekturpriset.

Juryn konstaterar att man haft ovanligt många värdiga kandidater i år, vilket väl får tolkas som att träbyggandet utvecklas mot större och mer komplicerade projekt som bostadsområden, skolor och köpcentra.

Det vinnande bidraget beröms för varierad och innovativ användning av trä, effektiva byggtekniska lösningar och en innovativ byggprocess..........

 

Källa: woodnet.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-15

Källa: https://www.woodnet.se/article/view/591298/stort_massivtraprojekt_arets_trabygge

Annonser