Grundvattenläget är gott

Det är en i det närmaste obefintlig risk för någon svårare grundvattenbrist i Sverige under sommaren 2018. Det slår SGU fast i den senaste rapporten om grundvattenläget.

För närvarande är grundvattennivåerna tämligen normala i stora delar av landet. I de stora grundvattenmagasinen är dock nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av mellersta Sverige.

– Den senaste tidens nederbörd innebär en betydande grundvattenbildning i samband med snösmältningen vilket innebär att vi kan förvänta oss ett gott utgångsläge inför sommaren. Några särskilda problem med låga grundvattennivåer inför sommaren kan i dagsläget inte förutses, säger Bo Thunholm, grundvattenexpert på SGU, i ett pressmeddelande.......

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-15

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/grundvattenlaeget-aer-gott/

Annonser