Byggbolag i stor rot-härva överklagar skattesmäll

Det byggföretag i Trollhätteområdet som står i centrum för en misstänkt rot-härva krävdes i december på 3,4 miljoner kronor i skatt och skatteböter. 
Nu överklagar bolaget skattesmällen till förvaltningsrätten. Tvister med olika kunder – som avslutats först nu – är orsaken till att ett flertal intäkter inte kunnat redovisas, skriver bolagets juridiska ombud.

Bolagets hantering är helt i linje med redovisningsregler och Skatteverkets beslut saknar därför laglig grund, enligt ombudet. 
Byggbolaget anföra att i samtliga nu ifrågasatta projekt uppkom tyvärr tvister om vilka belopp kunderna ansåg sig ville betala. Orsaken till detta var att kostnaderna överskridit beställarnas ursprungliga förväntningar. Tvisterna är anledningen till att slutfakturor inte kunde utfärdas.

Skatteverket, som granskat dokument som bevissäkrats i den omfattande utredningen, har anfört att det är uppenbart att byggföretaget aldrig haft för avsikt att deklarera för byggprojekten ifråga.
Granskningen i det aktuella ärendet rör projektarbeten hos flera personer 2012-2014........

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-15

Källa: http://www.byggvarlden.se/byggbolag-i-stor-rot-harva-overklagar-skattesmall-121195/nyhet.html

Annonser