Utredning om klimatförändringar och elsäkerhet klar

Under 2017 har Elsäkerhetsverket utrett hur klimatförändringarna påverkar Sveriges elanläggningar. Temperaturökningen är inget stort problem för elanläggningarna men det kan däremot översvämningar vara. Nu finns en handlingsplan för att öka kunskapen i samhället.

Medeltemperaturen stiger, medelnederbörden ökar och även intensiteten i de kraftfullaste skyfallen ökar. Följdverkningar av detta är ökad översvämningsrisk och även ökad risk för ras och skred. Även frekvensen och intensiteten i åskovädren förväntas öka. Elsäkerhetsverket har tittat på hur dessa förändringar i klimatet kan påverka elanläggningar och tagit fram en handlingsplan med fokus på att öka kunskapen hos medborgarna och anläggningsinnehavare..

 

Källa: elsakerhetsverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-22
 

Källa: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/utredning-om-klimatforandringar-och-elsakerhet-klar/

Annonser