Stärkt tillsyn av växtskydd på golfbanor

Under hösten 2018 genomför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor.

Projektet kommer bland annat att bidra med kunskap om hur hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor ser ut.

– Arbetet kopplar till de nationella miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet, säger Ingela Svensson som jobbar med tillsynsvägledning på Jordbruksverket, i ett uttalande.......

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-22
 

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/56677/strkt-tillsyn-av-vxtskydd-p-golfbanor.html

Annonser