Datacenter värmer 10 000 lägenheter i Stockholm

DigiPlex kommer att leverera 5 MW värme, vilket räcker för att värma 10 000 lägenheter, till Stockholm Exergi. Samarbetet är det första i världen där ett datacenter som redan är i drift och använder sig av en indirekt luftkylningsteknik modifieras för att kunna leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet.
På en global nivå är datacenterindustrin en stor användare av el, med tre procent av världens samlade elanvändning. Eftersom kraftsystemet i stora delar av världen har en avsevärt sämre klimatprestanda än i Sverige, betyder det även att ”molnet” står för två procent av världens koldioxidutsläpp.....

 

Källa: energi-miljo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-22
 

Källa: http://www.energi-miljo.se/tidningen/branschnytt/datacenter-varmer-10-000-lagenheter-i-stockholm

Annonser