Reducerat koldioxidutsläpp från betongbroar genom dagens tillgängliga teknik

Genom aktiva val och ett medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan finns det möjligheter att reducera klimatbelastningen från vanliga plattrambroar med storleksordningen 50 procent. Om klimataspekten där emot inte beaktas vid utformning och val av produkter visar projektresultaten att det finns risk att klimatbelastningen ökar med samma storleksordning........

 

Källa: husbyggaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-22
 

Källa: http://www.husbyggaren.se/reducerat-koldioxidutslapp-fran-betongbroar-genom-dagens-tillgangliga-teknik/

Annonser