Hushållens syn på ekonomin dämpades

I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad, från 109,4 till 108,4. Trots de senaste månadernas nedgång visar indikatorn på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på ekonomin samt något svalare signaler från tjänstesektorn.

Konfidensindikatorn för bygg och anläggning återhämtade sig efter förra månadens fall och pekar åter på ett betydligt starkare läge än normalt. Omdömena om orderstockarna stärktes ytterligare något och anställningsplanerna justerades upp igen efter förra månadens nedgång.....

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-03-28
 

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2018-03-27-hushallens-syn-pa-ekonomin-dampades.html

Annonser