Bonnier Business Media förvärvar Tidningen Byggindustrin

Byggindustrin är Sveriges ledande tidning inom Bygg- och samhällsbyggnadssektorn med ett mycket starkt varumärke och med en utgivning om 38 nummer per år.

Förvärvet är en del av Bonnier Business Medias strategi att utveckla nischade branschmedier i syfte att öka affärsnyttan, branschnyttan och inte minst samhällsnyttan inom respektive nisch och skall ses som en naturlig utveckling efter förvärvet av Fastighetsnytt som offentliggjorde januari 2017.

Befintlig redaktion under ledning av nuvarande chefredaktör Staffan Åkerlund kommer fortsättningsvis leda och ansvara för den redaktionella utvecklingen av tidningen.......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-09
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bonnier-business-media-forvarvar-tidningen-byggindustrin-26586

Annonser