Kraven på IT-säkerhet i vattenförsörjningen höjs

I syfte att stärka informationssäkerheten och för att genomföra EU:s så kallade NIS-direktiv i svensk rätt har regeringen beslutat propositionen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Regeringen lägger nu fram en proposition som ställer krav på skydd av informationssystem inom samhällsviktiga tjänster. Det handlar om det så kallade NIS-direktivet, en ny EU-förordning för informationssäkerhet när det bland annat gäller leverans och distribution av dricksvatten.

Den nya lagen kommer att ha som syfte att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sektorerna:

  • energi
  • transport
  • bankverksamhet
  • finansmarknadsinfrastruktur
  • hälso- och sjukvård
  • leverans och distribution av dricksvatten
  • digital infrastruktur.........

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-09
 

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/kraven-paa-it-saekerhet-i-vattenfoersoerjningen-hoejs/

Annonser