100-åriga ledningar byts med schaktfri teknik

Just nu pågår ett stort arbete med att byta ut dricksvattenledningarna på en sträcka av den vältrafikerade Hertig Karls allé i Örebro. De gamla gjutjärnsledningarna är från 1920-talet och därmed nästan 100 år gamla.

I projektet ingår även att byta ledningar på ett antal tvärgator till sträckan.

Totalt är det en sträcka på cirka 360 meter som har spräckts och relinats med PE-rör. En normal sträcka för relining med just de förutsättningarna som råder i projektet är cirka 100 till 110 meter. Här har man valt att dela upp sträckan i sex delsträckor. Gjutjärnsrören som spräcks har en invändig diameter på 200 millimeter och de nya polyetenrören har en utvändig diameter på 225 millimeter.....

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-09
 

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/56669/100-riga-ledningar-byts-med-schaktfri-teknik.html

Annonser