Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Förordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018. Det är Boverket som administrerar stödet.

Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under 2018-2020. Det kan lämnas till projekt som bedrivs av organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:.......

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-26
 

Källa: http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-innovativt-och-hallbart-bostadsbyggande/

Annonser