Nya regler om kamerabevakning

En ny kamerabevakningslag föreslås börja gälla från den 1 augusti. Den förbättrar enligt regeringen möjligheterna att använda kamerabevakning för brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål – samtidigt som skyddet för enskildas personliga integritet stärks.

Lagen är anpassad till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och innehåller bland annat följande nyheter:

Tillämpningsområdet är snävare än nu gällande lag. Kamerabevakningslagen ska endast gälla när kameror används för varaktig och regelbunden bevakning av personer. Lagen omfattar därför inte när kameror används vid exempelvis besiktningar och mätningar.......

 

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-26
 

Källa: https://www.sabo.se/nya-regler-om-kamerabevakning/

Annonser