Regeringen vill öka stödet till solceller

Det har blivit allt populärare att installera solceller. Men detta har också inneburit längre köer för de som har ansökt om statligt stöd för en installation.

Detta vill regeringen ändra på genom att utöka stödet med 170 miljoner kronor i vårbudgeten för 2018.

Detta skulle innebära att stödet till solceller under 2018 landar på nära 1,1 miljarder konor. Satsningen har tagits fram av regeringspartierna i samarbete med Vänsterpartiet.....

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-26
 

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/varbudgeten-regeringen-vill-oka-stodet-till-solceller-6909656

Annonser