Så växte företagen genom digitalisering

Digitala innovationer skapar inte bara värden för företagen och kunderna utan ger även samhällsekonomiska vinster.
Det visar en ny fallstudie där fem företag inom bygg- och anläggningsbranschen granskats.
– Vi är inne i en jättespännande utveckling som vi tidigare inte sett i branschen, sa Mariell Juhlin, vd på konsultbolaget Policy impact, som på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, Bi, tagit fram en fallstudie om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Syfte med studien är att öka intresset för modern teknik hos små och medelstora bygg- och anläggningsföretag samt att visa hur digitala lösningar kan utveckla affärer, gynna lönsamhet och skapa större mervärde för kunden.
Den presenterades på ett seminarium arrangerat av Bi, inom ramen för deras Forum för bostäder och infrastruktur.......

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-04-26
 

Källa: https://www.byggvarlden.se/sa-vaxte-foretagen-genom-digitalisering-122787/nyhet.html

Annonser