Bostadsministern positiv till större Attefallshus

Attefallshusen kan bli större. Boverket ställer sig positiv till att öka husens storlek förutsatt att vissa rättsliga regler kring de så kallade Attefallsåtgärder ändras. Det föreslår Boverket som på uppdrag av regeringen har utrett Attefallshusens vara.

Hösten 2017 gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna att utöka byggnadsarean för Attefallshus. Nu redovisar Boverket uppdraget till regeringen och föreslår en utökning från 25 till 30 kvadratmeter – förutsatt att de brister som Boverket anser finns i de nya regler som infördes 2014 ändras.

– Vårt förslag bygger helt på att åtgärda bristerna i regelverket. Det måste till lagändringar och så måste bland annat till ändringar kring hur byggnadsnämnderna ska hantera bygganmälningar. Det är ganska allvarliga problem faktiskt, säger Adam Laurin, arkitekt på Boverket, en av utredarna.....

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-03
 

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/bostadsministern-positiv-till-storre-attefallshus-26737

Annonser