Borrstoppet i Stockholm hävt

Det stopp för borrning av geoenergibrunnar för bergvärme som Stockholms stad införde på stadens mark och tomträtter i Stockholm verkar nu vara ett minne blott enligt besked till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Avanti och Geotec. I samtal med Exploateringskontoret ska förvaltningen ha bekräftat att det fortsättningsvis kommer att vara Trafikkontoret som är remissinstans vid ansökan om borrning på stadens mark.

Fram till och med juni förra året kunde fastighetsägare i Stockholm utnyttja trottoaren direkt utanför fastigheten för att borra in under sin egen fastighet. Fastighetsägaren fick då tillstånd av Stockholm stad att mot ersättning kunna utnyttja någon meter av stadens mark. Men detta satte Exploateringskontoret stopp för.......

 

Källa: kylavarme.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2018-05-03
 

Källa: http://www.kylavarme.se/

Annonser